Tervetuloa | Ohjeet | Laadunvalvonta | Uutiset | Yhteys
Tekijänoikeus 2020 KYMRIS KY | Kaikki oikeudet pidätetään
Laadunvalvontaa suoritetaan tehtaan lattialla ja konttorin puolella. Jokainen toimija tietää omat vastuunsa ja velvollisuutensa laadukkaan tuotteen valmistusprosessissa. Naulalevyristikoiden valmistus on luvanvaraista liiketoimintaa ja CE- pohjainen laadunvalvonta on toiminnan edellytys.
KYMRIS KY:n sisäiseen laadunvalvontaan kuuluu naulalevyrakenteiden suunnittelun ja valmistuksen varmistus. Valmistuksen osalta varmistetaan, että naulalevyt ja puutavara vastaavat suunniteltuja. Lisäksi varmistetaan, että rakenne valmistetaan toleranssivaatimusten mukaisesti. Suunnittelun osalta varmistetaan laskelmilla, että rakenne täyttää sille asetetut kestävyysvaatimukset (EC1,EC5). Suunnitteluohjelmistot ovat ulkoisen laadunvalvonta yhteisön (VTT) tarkastamia ja hyväksymiä. Suunnitteluohjelmistojen laskemien tulosten tarkastukset tehdään suunnnittelijakohtaisilla menetelmillä, lisäksi voidaan käyttää apuna muita lujuuslaskentaohjelmistoja.
KYMRIS KY:n käyttämä sahatavara on kuusta tai mäntyä. Lujuuslajittelu suoritetaan koneellisesti tai visuaalisesti. Koneellisesti lujuuslajiteltu sahatavara erottuu lujuusluokan kertovalla leimauksella. Visuaalisesti lujuuslajiteltua sahatavaraa ei erikseen leimata. Koneellisesti lujuuslajiteltu sahatavara on lujuusluokkaa MC24...30 ja visiaalisesti lujuuslajittelu tapahtuu luokassa C24.
KYMRIS KY:n ulkoisesta, viranomaisten vaatimukset täyttävästä valvonnasta vastaa VTT- Expert Services oy, jonka myöntämä CE -leimaustunnus on 0809-CPD-0716. Ulkoinen valvonta tarkastaa, että naulalevyrakenteet ovat lakien, määräysten ja ohjeiden mukaan suunniteltu ja valmistettu. Tämä tarkastus suoritetaan kerran vuodessa tehtaalla suoritetuilla pistokokeilla.